۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری

دوره ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری

در رابطه با این دوره:

لهجه: امریکن | مناسب برای: واژگان | کتاب ۵۰۴ واژه ضروری انگلیسی یکی از پرطرفدارترین کتاب‌ها برای افزایش دایره لغات زبان انگلیسی و آمادگی برای آزمون‌های دانشگاهی و آموزشگاهی می‌باشد. به طور استاندارد هر زبان‌آموز خارجی باید بین ۲۵۰۰ - ۹۰۰۰ لغت از زبان انگلیسی را فرا بگیرد. این دوره از ۴۲ درس تشکیل شده است که در هر کدام ۱۲ لغت جدید به شما آموزش داده می‌شود. یادگیری لغات این کتاب کمک شایانی در فهم میزان زیادی از جملات را برای شما فراهم می‌کند

این دوره شامل 43 فصل زیر است:

معرفی دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۰۱، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۰۲، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۰۳، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۰۴، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۰۵، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۰۶، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۰۷، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۰۸، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۰۹، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۱۰، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۱۱، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۱۲، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۱۳، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۱۴، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۱۵، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۱۶، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۱۷، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۱۸، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۱۹، «دوره‌ی ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۲۰، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۲۱، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۲۲، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۲۳، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۲۴، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۲۵، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۲۶، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۲۷، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۲۸، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۲۹، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۳۰، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۳۱، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۳۲، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۳۳، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۳۴، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۳۵، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۳۶، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۳۷، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۳۸، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۳۹، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۴۰، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۴۱، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

هفته‌ی ۴۲، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.