بیست و سوم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۲۳ / درس 2

بیست و سوم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

در حقیقت من یه خزنده‌ام. در حقیقت من یه خزنده‌ام. در حقیقت من یه خزنده‌ام.

این به ندرت کار می‌کنه. این به ندرت کار می‌کنه. این به ندرت کار می‌کنه.

من صریحا منعت می‌کنم! من صریحا منعت می‌کنم! من صریحا منعت می‌کنم!

فقط یه پاسخ منطقی وجود داره. فقط یه پاسخ منطقی وجود داره. فقط یه پاسخ منطقی وجود داره.

شما حالا در حال ورود به نمایشگاه تسلیحات هستید. شما حالا در حال ورود به نمایشگاه تسلیحات هستید. شما حالا در حال ورود به نمایشگاه تسلیحات هستید.

می‌تونیم پیش بریم؟ می‌تونیم پیش بریم؟ می‌تونیم پیش بریم؟

قراره بهتون نشون بدم چرا ما به همچین اقدامات احتیاطی‌ای اصرار می‌کنیم. قراره بهتون نشون بدم چرا ما به همچین اقدامات احتیاطی‌ای اصرار می‌کنیم. قراره بهتون نشون بدم چرا ما به همچین اقدامات احتیاطی‌ای اصرار می‌کنیم.

اون اطلاعاتی داره که ما باید استخراج کنیم. اون اطلاعاتی داره که ما باید استخراج کنیم. اون اطلاعاتی داره که ما باید استخراج کنیم.

قبل اون لحظه. قبل اون لحظه. قبل اون لحظه.

من رو در آغوش بگیر، «کنث». من رو در آغوش بگیر، «کنث». من رو در آغوش بگیر، «کنث».

نسنجیده، اما شجاعانه. نسنجیده، اما شجاعانه. نسنجیده، اما شجاعانه.

فلج شدن جزئی. فلج شدن جزئی. فلج شدن جزئی.

متن انگلیسی درس

I’m a reptile, actually. I’m a reptile, actually. I’m a reptile, actually.

This rarely works. This rarely works. This rarely works.

I expressly forbid you! I expressly forbid you! I expressly forbid you!

There’s only one logical answer. There’s only one logical answer. There’s only one logical answer.

You are now entering the armory exhibit. You are now entering the armory exhibit. You are now entering the armory exhibit.

Can we proceed? Can we proceed? Can we proceed?

I’m going to show you why we insist on such precautions. I’m going to show you why we insist on such precautions. I’m going to show you why we insist on such precautions.

He has information that we must extract. He has information that we must extract. He has information that we must extract.

Prior to that moment. Prior to that moment. Prior to that moment.

Embrace me, Kenneth. Embrace me, Kenneth. Embrace me, Kenneth.

Ill advised, but valiant. Ill advised, but valiant. Ill advised, but valiant.

Partial paralysis. Partial paralysis. Partial paralysis.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.