بیستم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۲۰ / درس 2

بیستم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

اما الگوها پدیدار می‌شوند. اما الگوها پدیدار می‌شوند. اما الگوها پدیدار می‌شوند.

عصبانیت ساختگی، شروع ناهموارتری داره. عصبانیت ساختگی، شروع ناهموارتری داره.

چرا در سایه منتظر می‌مانی؟ چرا در سایه منتظر می‌مانی؟ چرا در سایه منتظر می‌مانی؟

تو کشتی من رو با یه زنگ خطر کلینگان دروغین وارد کمین کردی. تو کشتی من رو با یه زنگ خطر کلینگان دروغین وارد کمین کردی. تو کشتی من رو با یه زنگ خطر کلینگان دروغین وارد کمین کردی.

دختره‌ی مکار. دختره‌ی مکار. دختره‌ی مکار.

اون خیلی نافرمان بود. اون خیلی نافرمان بود. اون خیلی نافرمان بود.

با این حال، همه‌ی آن نیرو ناپدید شد. با این حال، همه‌ی آن نیرو ناپدید شد.

این پسر، الان توی موقعیت شکننده‌ایه. این پسر، الان توی موقعیت شکننده‌ایه. این پسر، الان توی موقعیت شکننده‌ایه.

اونا ما رو به اسارت نگه داشتن. اونا ما رو به اسارت نگه داشتن. اونا ما رو به اسارت نگه داشتن.

عمرتان به درازا و کامیابی. عمرتان به درازا و کامیابی.

اونا جفتشون رو می‌بلعن. اونا جفتشون رو می‌بلعن. اونا جفتشون رو می‌بلعن.

متن انگلیسی درس

But patterns emerge. But patterns emerge. But patterns emerge.

Fake anger has a more jagged onset. Fake anger has a more jagged onset.

Why do you linger in the shadow? Why do you linger in the shadow? Why do you linger in the shadow?

You lured my ship into ambush by a false Klingon distress call. You lured my ship into ambush by a false Klingon distress call. You lured my ship into ambush by a false Klingon distress call.

Crafty old gal. Crafty old gal. Crafty old gal.

She was very defiant. She was very defiant. She was very defiant.

Still, all that vigor disappeared. Still, all that vigor disappeared.

This boy is at a fragile point right now. This boy is at a fragile point right now. This boy is at a fragile point right now.

They held us captive. They held us captive. They held us captive.

Live long and prosper. Live long and prosper.

They devour their mate. They devour their mate. They devour their mate.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.