نوزدهم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۱۹ / درس 2

نوزدهم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

برداشت ذرت. برداشت ذرت. برداشت ذرت.

بدون یه منبع انرژی به سرشاری خورشید. بدون یه منبع انرژی به سرشاری خورشید.

نسبت به انجام دادن یه سری کار پلیسی واقعی دلهره داری؟ نسبت به انجام دادن یه سری کار پلیسی واقعی دلهره داری؟ نسبت به انجام دادن یه سری کار پلیسی واقعی دلهره داری؟

واسه محاسبه کردن غیرممکنه. واسه محاسبه کردن غیرممکنه. واسه محاسبه کردن غیرممکنه.

و بهش یه چیزی بده که زهرابه رو جذب کنه. و بهش یه چیزی بده که زهرابه رو جذب کنه. و بهش یه چیزی بده که زهرابه رو جذب کنه.

ما ۲ قرن برآورد می‌کنیم. ما ۲ قرن برآورد می‌کنیم. ما ۲ قرن برآورد می‌کنیم.

اینم یه ذره رنج دیگه برای تو. اینم یه ذره رنج دیگه برای تو.

ما به هیچ وجه نزدیک سهمیه‌ی آیسلندیمون نیستیم. ما به هیچ وجه نزدیک سهمیه‌ی آیسلندیمون نیستیم.

مرد سالخورده تهدیدی نیست. مرد سالخورده تهدیدی نیست.

PTA‌ کتاب‌ها رو ممنوع نمی‌کنه. PTA‌ کتاب‌ها رو ممنوع نمی‌کنه. PTA‌ کتاب‌ها رو ممنوع نمی‌کنه.

دستپاچه نشو، دستپاچه نشو، آره، دستپاچه نشو. دستپاچه نشو، دستپاچه نشو، آره، دستپاچه نشو.

مناسب به نظر می‌رسه. مناسب به نظر می‌رسه. مناسب به نظر می‌رسه.

متن انگلیسی درس

Corn harvest. Corn harvest. Corn harvest.

Without an energy source as abundant as the sun. Without an energy source as abundant as the sun.

Uneasy about doing some real police work? Uneasy about doing some real police work? Uneasy about doing some real police work?

Impossible to calculate. Impossible to calculate. Impossible to calculate.

And give her something to absorb the toxins. And give her something to absorb the toxins. And give her something to absorb the toxins.

Two centuries we estimate. Two centuries we estimate. Two centuries we estimate.

Here’s another morsel of agony for you. Here’s another morsel of agony for you.

We are nowhere near our Icelandic quota. We are nowhere near our Icelandic quota.

The old man’s no threat. The old man’s no threat.

The PTA doesn’t ban books. The PTA doesn’t ban books. The PTA doesn’t ban books.

Don’t panic, don’t panic, yes, don’t panic. Don’t panic, don’t panic, yes, don’t panic.

Sounds appropriate. Sounds appropriate. Sounds appropriate.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.