سی و ششم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۳۶ / درس 2

سی و ششم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

And you better be prompt.

And you better be prompt.

And you better be prompt.

Don’t be hasty.

Don’t be hasty.

Don’t be hasty.

Scorched engine oil.

Scorched engine oil.

Scorched engine oil.

And hideous tempest shook down trees.

And hideous tempest shook down trees.

And hideous tempest shook down trees.

There are others who soothe their consciences.

There are others who soothe their consciences.

I’m sympathetic.

I’m sympathetic.

I’m sympathetic.

We will redeem this country.

We will redeem this country.

We will redeem this country.

When may we resume discussion?

When may we resume discussion?

When may we resume discussion?

It’s a perfect harmony.

It’s a perfect harmony.

It’s a perfect harmony.

You refrain from taking any actions.

You refrain from taking any actions.

These fish are illegal.

These fish are illegal.

You ingested a powerful narcotic.

You ingested a powerful narcotic.

You ingested a powerful narcotic.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.