دوازدهم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۱۲ / درس 2

دوازدهم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

پس نوشیدنی‌ها رو مشتعل کنید. پس نوشیدنی‌ها رو مشتعل کنید.

بردگی سال‌ها پیش برچیده شد. بردگی سال‌ها پیش برچیده شد.

ما واسه، می‌دونین، جنگ شهری مجهز نیستیم. ما واسه، می‌دونین، جنگ شهری مجهز نیستیم.

اون قادر به کاهش دادن جمعیت هر نوع ساختمان پابرجایی به صفر هستش. اون قادر به کاهش دادن جمعیت هر نوع ساختمان پابرجایی به صفر هستش.

بذار من روراست باشم. بذار من روراست باشم.

تو خونه‌ی من رو با حضور اون آلوده می‌کنی. تو خونه‌ی من رو با حضور اون آلوده می‌کنی.

اسرارت را آشکار کن. اسرارت را آشکار کن.

اما همینطور هر نوع اقدام من رو هم منع می‌کنه. اما همینطور هر نوع اقدام من رو هم منع می‌کنه.

من همراه اخباری فوری برایت می‌نویسم. من همراه اخباری فوری برایت می‌نویسم.

و پوشش‌های محافظت کافی نیستند. و پوشش‌های محافظت کافی نیستند.

شما توی تاندون‌های زانوتون رفلکس کاهش‌یافته‌ای داشتید. شما توی تاندون‌های زانوتون رفلکس کاهش‌یافته‌ای داشتید.

شنودنی جالبی بود، پیتون. شنودنی جالبی بود، پیتون.

متن انگلیسی درس

Then ignite the rum. Then ignite the rum.

Slavery was abolished years ago. Slavery was abolished years ago.

We’re not equipped for, you know, urban warfare. We’re not equipped for, you know, urban warfare.

That’s capable of reducing the population of any standing structure to zero. That’s capable of reducing the population of any standing structure to zero.

Let me be frank. Let me be frank.

You pollute my home with his presence. You pollute my home with his presence

Reveal your secrets. Reveal your secrets.

But it also prohibits my taking any action. But it also prohibits my taking any action.

I write to you with urgent news. I write to you with urgent news.

And your protective suits are not adequate. And your protective suits are not adequate.

You have decreased reflexes in your patellar tendon. You have decreased reflexes in your patellar tendon.

Nice audible, Peyton. Nice audible, Peyton.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.