یازدهم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۱۱ / درس 2

یازدهم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

برای ارائه‌ی شواهد به شورا. برای ارائه‌ی شواهد به شورا.

آیا واقعا نگه داشتن من در انزوا باعث می‌شه احساس بهتری داشته باشی؟ آیا واقعا نگه داشتن من در انزوا باعث می‌شه احساس بهتری داشته باشی؟

اون واقعا مردی دارای بصیرت بود. اون واقعا مردی دارای بصیرت بود.

طی این ملاقات‌های مکرر؟ طی این ملاقات‌های مکرر؟

تو اولین برداشت اجمالیم از زندگی واقعی رو به من دادی. تو اولین برداشت اجمالیم از زندگی واقعی رو به من دادی.

احتمالا با عمل اخیرت توی تخریب جمعی. احتمالا با عمل اخیرت توی تخریب جمعی.

واسه یه دهه هدر رفته. واسه یه دهه هدر رفته.

من تعلل نکردم. من تعلل نکردم.

مسخره‌ترینِ خلقت‌های خدا. مسخره‌ترینِ خلقت‌های خدا.

اون متمایل به کشمکشه. اون متمایل به کشمکشه.

من یه اقلیتم. من یه اقلیتم. من یه اقلیتم.

این خیالیه. این خیالیه. این خیالیه.

متن انگلیسی درس

To present evidence to this council. To present evidence to this council.

Does it honestly make you feel better keeping me in solitary? Does it honestly make you feel better keeping me in solitary?

He was truly a man of vision. He was truly a man of vision.

During these frequent visits? During these frequent visits?

You gave me my first glimpse of a real life. You gave me my first glimpse of a real life.

Perhaps with your recent brush with mass destruction. Perhaps with your recent brush with mass destruction.

Wasted for a decade. Wasted for a decade.

I didn’t hesitate. I didn’t hesitate.

The most absurd of God’s creatures. The most absurd of God’s creatures.

He’s conflict oriented. He’s conflict oriented.

I am a minority. I am a minority. I am a minority.

This is fiction. This is fiction. This is fiction.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.