دوم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۰۲ / درس 2

دوم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

من یک جسدم.

من یک جسدم.

ما چی راجع به این جسد می‌دونیم؟ ما چی راجع به این جسد می‌دونیم؟

تو خیلی خوب پنهانش می‌کنی.

تو خیلی خوب پنهانش می‌کنی.

بپوشونش.

بپوشونش.

محیط ملالت‌باریه.

محیط ملالت‌باریه.

بعضی مواقع زندگی حس یه داستان ملالت‌انگیز رو می‌ده.

بعضی مواقع زندگی حس یه داستان ملالت‌انگیز رو می‌ده.

خیلی سرد و در حال یخ زدن.

خیلی سرد و در حال یخ زدن.

در هر صورت کیه که به یک همسر منجمد نیاز داشته باشه.

در هر صورت کیه که به یک همسر منجمد نیاز داشته باشه.

بدن کسی که درونش زندگی می‌کنی، واسه‌ی خودش زندگی‌ای برای پیش بردن داره.

بدن کسی که درونش زندگی می‌کنی، واسه‌ی خودش زندگی‌ای برای پیش بردن داره.

پس از امشب، شیطان درون تو نخواهد زیست.

پس از امشب، شیطان درون تو نخواهد زیست.

من فقط بی‌حسم.

من فقط بی‌حسم.

انگشتای پام، بی‌حس بودن، سوزن‌سوزن شدن و بعد دیگه هیچی.

انگشتای پام، بی‌حس بودن، سوزن‌سوزن شدن و بعد دیگه هیچی.

بچه گربه در خطر! بچه گربه در خطر! آموزش عمومی توی آمریکا در خطر بوده.

آموزش عمومی توی آمریکا در خطر بوده.

و بعد روی پشت خوابوندمش.

و بعد روی پشت خوابوندمش.

[صندلی] خم می‌شه.

[صندلی] خم می‌شه.

می‌دونی اون شروع به جیغ زدن کرد.

می‌دونی اون شروع به جیغ زدن کرد.

جیغ بودش؟ جیغ بودش؟

این خبر شومیه.

این خبر شومیه.

درسته، دوست منحوست.

درسته، دوست منحوست.

من رو وسوسه نکن.

من رو وسوسه نکن.

من رو ترغیب به نافرمانی نکن.

من رو ترغیب به نافرمانی نکن.

شرط رو دو برابر کن.

شرط رو دو برابر کن.

بسیار خب، تو شرطت رو داری.

بسیار خب، تو شرطت رو داری.

متن انگلیسی درس

I’m a corpse.

I’m a corpse.

What do we know about this corpse?

What do we know about this corpse?

You conceal it very well.

You conceal it very well.

Conceal it.

Conceal it.

It’s a dismal place.

It’s a dismal place.

Sometimes life feels like some dismal story.

Sometimes life feels like some dismal story.

Frigid and freezing.

Frigid and freezing.

Who needs a frigid wife anyway.

Who needs a frigid wife anyway.

The body of the one you inhabit, has it’s own life to lead.

The body of the one you inhabit, has it’s own life to lead.

The demon will not inhabit you after tonight.

The demon will not inhabit you after tonight.

I’m just numb.

I’m just numb.

My toes, they were numb, tingling, then nothing.

My toes, they were numb, tingling, then nothing.

Kitten in peril!

Kitten in peril!

Public education in America has been in peril.

Public education in America has been in peril.

And then I reclined her.

And then I reclined her.

It reclines.

It reclines.

She started shrieking you know.

She started shrieking you know.

Was it the shriek?

Was it the shriek?

This is sinister news.

This is sinister news.

Right, your sinister friend.

Right, your sinister friend.

Don’t tempt me.

Don’t tempt me.

Don’t tempt me to disobey.

Don’t tempt me to disobey.

Double the wager.

Double the wager.

All right, you have a wager.

All right, you have a wager.

مشارکت کنندگان در این صفحه

مترجمین این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

ویرایشگران این صفحه به ترتیب درصد مشارکت:

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.