هفدهم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۱۷ / درس 2

هفدهم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

گیره موی گل‌گلی چطور قراره آقایون رو جذب کنه؟ گیره موی گل‌گلی چطور قراره آقایون رو جذب کنه؟

اون یه معتاد به مواده. اون یه معتاد به مواده. اون یه معتاد به مواده.

مراقب باش. مراقب باش. مراقب باش.

آیا اون آگاهه؟ آیا اون آگاهه؟

بدبختی‌های تصادفی مداوم. بدبختی‌های تصادفی مداوم.

گذشته از همه‌ی این ها، هیچ مردی نمی‌تواند به پایان زندگیش برسد. گذشته از همه‌ی این ها، هیچ مردی نمی‌تواند به پایان زندگیش برسد.

من سر پلیدش رو از شونه‌های مصیبت‌بارش جدا کردم. من سر پلیدش رو از شونه‌های مصیبت‌بارش جدا کردم.

این بشکه رو باز کن. این بشکه رو باز کن. این بشکه رو باز کن.

این ظرف حاوی مجموعه‌ای مغذی از پروتئینه. این ظرف حاوی مجموعه‌ای مغذی از پروتئینه.

یک حقیقت تلخ برای مواجه شدن وجود داره. یک حقیقت تلخ برای مواجه شدن وجود داره.

بله، و مقدار تبه‌کاری. بله، و مقدار تبه‌کاری.

تو دایره رو انتخاب می‌کنی. تو دایره رو انتخاب می‌کنی. تو دایره رو انتخاب می‌کنی. تو دایره رو انتخاب می‌کنی.

متن انگلیسی درس

How are flower barrettes gonna appeal to men? How are flower barrettes gonna appeal to men?

He’s a drug addict. He’s a drug addict. He’s a drug addict.

Be wary. Be wary. Be wary.

Is she aware? Is she aware?

Persistent random misfortune. Persistent random misfortune.

After all, no man can avoid reaching the end of his life. After all, no man can avoid reaching the end of his life.

I freed his wretched head from his miserable shoulders. I freed his wretched head from his miserable shoulders

Tap this keg. Tap this keg. Tap this keg.

The vial contains a nourishing protein complex. The vial contains a nourishing protein complex.

There’s a harsh truth to face. There’s a harsh truth to face.

Yeah, and felony quantity. Yeah, and felony quantity

You opt for the circle. You opt for the circle. You opt for the circle. You opt for the circle.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.