هجدهم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۱۸ / درس 2

هجدهم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

تراژدی وحشتناک. تراژدی وحشتناک. تراژدی وحشتناک.

یه عابر رو هم کشت. یه عابر رو هم کشت. یه عابر رو هم کشت.

من به رزومه‌ش یه نگاه انداختم. من به رزومه‌ش یه نگاه انداختم.

من از کمیته‌ی بودجه استعفا دادم. من از کمیته‌ی بودجه استعفا دادم. من از کمیته‌ی بودجه استعفا دادم.

اون انگشتان چابکی داره. اون انگشتان چابکی داره. اون انگشتان چابکی داره.

تو صرفا داری سعی می‌کنی من رو بازیچه کنی. تو صرفا داری سعی می‌کنی من رو بازیچه کنی. تو صرفا داری سعی می‌کنی من رو بازیچه کنی.

این استفاده‌ی بی‌شرمانه و وحشیانه‌ای از قدرت‌هاته. این استفاده‌ی بی‌شرمانه و وحشیانه‌ای از قدرت‌هاته.

یک پی‌آمد وحشتناک و زشت. یک پی‌آمد وحشتناک و زشت. یک پی‌آمد وحشتناک و زشت.

من راجع به اون زیادی تعریف می‌کنم. من راجع به اون زیادی تعریف می‌کنم. من راجع به اون زیادی تعریف می‌کنم.

روش شوروی اقتصادی‌تره. روش شوروی اقتصادی‌تره. روش شوروی اقتصادی‌تره.

قلبت رو چرب و نرم می‌کنه. قلبت رو چرب و نرم می‌کنه. قلبت رو چرب و نرم می‌کنه.

کارت مبتکرانه‌ست. کارت مبتکرانه‌ست. کارت مبتکرانه‌ست.

متن انگلیسی درس

Terrible tragedy. Terrible tragedy. Terrible tragedy.

Killed a pedestrian too. Killed a pedestrian too. Killed a pedestrian too.

I did glance at her resume. I did glance at her resume.

I resigned from the Budget Committee. I resigned from the Budget Committee. I resigned from the Budget Committee

He has nimble fingers. He has nimble fingers. He has nimble fingers.

You’re just trying to manipulate me. You’re just trying to manipulate me. You’re just trying to manipulate me.

This is a shameful and reckless use of your powers. This is a shameful and reckless use of your powers.

A horrid, ugly consequence. A horrid, ugly consequence. A horrid, ugly consequence.

I rave about her. I rave about her. I rave about her.

Soviet method is more economical. Soviet method is more economical. Soviet method is more economical.

It’ll lubricate your heart. It’ll lubricate your heart. It’ll lubricate your heart

Your work is ingenious. Your work is ingenious. Your work is ingenious.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.