بیست و پنجم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۲۵ / درس 2

بیست و پنجم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

من معمارم. من معمارم. من معمارم.

برای پیوند این مرد و این زن در مراسم مقدس ازدواج. برای پیوند این مرد و این زن در مراسم مقدس ازدواج.

وسایلت کجاست؟ وسایلت کجاست؟ وسایلت کجاست؟

هدرش نده. هدرش نده. هدرش نده.

امیدوارم از زندگی توی خارج لذت ببری. امیدوارم از زندگی توی خارج لذت ببری. امیدوارم از زندگی توی خارج لذت ببری.

من یه متواری‌ام. من یه متواری‌ام. من یه متواری‌ام.

این بده، این یه فاجعه‌ست. این بده، این یه فاجعه‌ست. این بده، این یه فاجعه‌ست.

من یه فقیرم، و حالا به هر نحوی بیماری شاهان رو گرفتم. من یه فقیرم، و حالا به هر نحوی بیماری شاهان رو گرفتم.

من بهت غبطه می‌خورم. من بهت غبطه می‌خورم. من بهت غبطه می‌خورم.

سیستم فرو خواهد پاشید. سیستم فرو خواهد پاشید. سیستم فرو خواهد پاشید.

ما نمی‌تونیم بهش دست بزنیم، دستگیرش کنیم، تحت پیگرد قرارش بدیم. ما نمی‌تونیم بهش دست بزنیم، دستگیرش کنیم، تحت پیگرد قرارش بدیم. ما نمی‌تونیم بهش دست بزنیم، دستگیرش کنیم، تحت پیگرد قرارش بدیم.

[برای] ارتکاب به بی‌عفتی و دوهمسری. [برای] ارتکاب به بی‌عفتی و دوهمسری. [برای] ارتکاب به بی‌عفتی و دوهمسری.

متن انگلیسی درس

I am the architect. I am the architect. I am the architect.

To join together this man and this woman in holy matrimony. To join together this man and this woman in holy matrimony.

Where’s your baggage? Where’s your baggage? Where’s your baggage?

Don’t squander it. Don’t squander it. Don’t squander it.

I hope you’ll enjoy living abroad. I hope you’ll enjoy living abroad. I hope you’ll enjoy living abroad.

I’m a fugitive. I’m a fugitive. I’m a fugitive.

It’s bad, it’s a calamity. It’s bad, it’s a calamity. It’s bad, it’s a calamity.

I’m a pauper, and somehow, I got the king’s disease. I’m a pauper, and somehow, I got the king’s disease.

I envy you. I envy you. I envy you.

The system would collapse. The system would collapse. The system would collapse.

We can’t touch him, arrest him, prosecute him. We can’t touch him, arrest him, prosecute him. We can’t touch him, arrest him, prosecute him.

To commit adultery and bigamy. To commit adultery and bigamy. To commit adultery and bigamy.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.