بیست و هفتم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۲۷ / درس 2

بیست و هفتم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

علی رغم گذشته‌ی پر فراز و نشیبت. علی رغم گذشته‌ی پر فراز و نشیبت. علی رغم گذشته‌ی پر فراز و نشیبت.

کسب‌وکار بیمارستان رو به هم بزن تا اینکه فرشت رو جایگزین کنم. کسب‌وکار بیمارستان رو به هم بزن تا اینکه فرشت رو جایگزین کنم.

من کهیر زدم. من کهیر زدم. من کهیر زدم.

کی می‌تونه واسه‌م یه مثال از واکنش شیمیایی سریع بزنه؟ کی می‌تونه واسه‌م یه مثال از واکنش شیمیایی سریع بزنه؟

مبارزه با بدی، قدرت من رو تخلیه کرد. مبارزه با بدی، قدرت من رو تخلیه کرد. مبارزه با بدی، قدرت من رو تخلیه کرد.

در حال رنج بردن از خشونت آب‌وهواتون. در حال رنج بردن از خشونت آب‌وهواتون. در حال رنج بردن از خشونت آب‌وهواتون.

من موافق نیستم، به نظرم کم‌ارزشه. من موافق نیستم، به نظرم کم‌ارزشه. من موافق نیستم، به نظرم کم‌ارزشه.

تنها راهی کی می‌تونیم بهشت رو از متاترون پس بگیریم متحد شدنه. تنها راهی کی می‌تونیم بهشت رو از متاترون پس بگیریم متحد شدنه.

شلیک رو متوقف کنید. شلیک رو متوقف کنید. شلیک رو متوقف کنید.

اوه، پیشگامان مقتصد من. اوه، پیشگامان مقتصد من. اوه، پیشگامان مقتصد من.

او گفت من تنها و نگون‌بخت خواهم مرد. او گفت من تنها و نگون‌بخت خواهم مرد.

من حاکم دریا هستم. من حاکم دریا هستم. من حاکم دریا هستم.

متن انگلیسی درس

Despite your checkered past.

Despite your checkered past.

Despite your checkered past.

Disrupt the hospital business until I replace your carpet.

Disrupt the hospital business until I replace your carpet.

I got a rash.

I got a rash.

I got a rash.

Who can give me an example of rapid chemical reaction?

Who can give me an example of rapid chemical reaction?

Battling the bad, exhausted my power.

Battling the bad, exhausted my power.

Battling the bad, exhausted my power.

Suffering from the severity of your weather.

Suffering from the severity of your weather.

Suffering from the severity of your weather.

I don’t agree, I think it’s feeble.

I don’t agree, I think it’s feeble.

I don’t agree, I think it’s feeble.

The only way we can take heaven back from Metatron is to unite.

The only way we can take heaven back from Metatron is to unite.

Cease fire.

Cease fire.

Cease fire.

Oh, my thrifty pioneers.

Oh, my thrifty pioneers.

Oh, my thrifty pioneers.

He said I would die alone and miserable.

He said I would die alone and miserable.

I am the monarch of the sea. I am the monarch of the sea. I am the monarch of the sea.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.