پنجم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۰۵ / درس 2

پنجم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

سنت پرافتخار. سنت، سنته. سنت پرافتخار. سنت، سنته.

توی مناطق روستایی دورافتاده. زیادی روستاییه. توی مناطق روستایی دورافتاده. زیادی روستاییه.

بدون بار مسئولیت. این مسئولیت منه. این مسئولیت منه.

برگشت به محوطه دانشگاه. به محوطه‌ی دانشگاه. به محوطه‌ی دانشگاه.

اکثریت. اکثریت کجان؟ اکثریت. اکثریت کجان؟

ما گرد اومده‌یم. گرد آورده شده، درسته؟ ما گرد اومده‌یم. ما گرد اومده‌یم.

کاوش کنید، با چشم‌هاتون سیر کنید. بررسی خواهم کرد. من دارم وارسی می‌کنم… خودت رو واررسی می‌کنی؟

موضوع جدید. موضوع جدید، موضوع جدید. موضوعات رو عوض کن.

بحث؟ یه مباحثه. یه مباحثه.

طفره نرو، طفره نرو. طفره نرو، طفره نرو. طفره نرو، طفره نرو.

من وارسی شدم. یابشگر رباتی رو بفرست. یابشگر رباتی رو بفرست.

تو اصلاح شدی. من اصلاح شدم. بازسازی کنید. تو اصلاح شده‌ای.

متن انگلیسی درس

Proud tradition. Tradition is tradition. Proud tradition. Tradition is tradition.

In remote rural areas. Too rural. In remote rural areas. Too rural.

Without the burden. It’s my burden. It’s my burden.

Back to the campus. To a campus. To a campus. The majority.

Where is the majority? The majority Where is the majority?

We’ve assembled. Assembled, right? We’ve assembled. We’ve assembled.

Explore, explore with your eyes. I’ll explore, explore again. I’m exploring… Exploring yourself?

New topic. New topic, new topic. Change topics.

Debate? A debate. A debate.

Don’t evade, do not evade. Don’t evade, do not evade. Don’t evade, do not evade.

I was probed. Send the robot probe. Send the robot probe.

You’ve reformed. I’m reformed. Reform. You’ve reformed.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.