سی و هفتم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۳۷ / درس 2

سی و هفتم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

As you can see, the heir of Slytherin has left another message. As you can see, the heir of Slytherin has left another message.

They’re majestic animals. They’re majestic animals.

We’ve dwindled to six guys! We’ve dwindled to six guys! We’ve dwindled to six guys!

Okay, well, we have a surplus. Okay, well, we have a surplus. Okay, well, we have a surplus.

We found the traitor. We found the traitor. We found the traitor.

Very well, council will deliberate. Very well, council will deliberate. Very well, council will deliberate.

You know who the vandal is. You know who the vandal is. You know who the vandal is.

Drought, starvation. Drought, starvation. Drought, starvation.

I cannot abide hypocrites like you, Reverend. I cannot abide hypocrites like you, Reverend.

We have to unify these symptoms. We have to unify these symptoms. We have to unify these symptoms.

Just below the South Summit. Just below the South Summit. Just below the South Summit.

Heed my words. Heed my words. Heed my words.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.