درس ۰۸

دوره ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری ، فصل 9 : درس ۰۸

درباره‌ی این فصل:

هفته‌ی ۰۸، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

این شامل 3 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.