چهاردهم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۱۴ / درس 2

چهاردهم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

خب، اون مسافر سرکش من بودم. خب، اون مسافر سرکش من بودم. خب، اون مسافر سرکش من بودم.

برادر تو همیشه رقیب من نبوده. برادر تو همیشه رقیب من نبوده. برادر تو همیشه رقیب من نبوده.

اینا همه‌شون متخلفینی خشن هستند، درسته؟ اینا همه‌شون متخلفینی خشن هستند، درسته؟ اینا همه‌شون متخلفینی خشن هستند، درسته؟

اونا وحشی، بی‌رحم، بی‌نظم، غیرمتمدن، خیانت‌کار بودن. اونا وحشی، بی‌رحم، بی‌نظم، غیرمتمدن، خیانت‌کار بودن. اونا وحشی، بی‌رحم، بی‌نظم، غیرمتمدن، خیانت‌کار بودن.

تو داری حریفی رو می‌کوبی که متقابلا باهات نمی‌جنگه. تو داری حریفی رو می‌کوبی که متقابلا باهات نمی‌جنگه. تو داری حریفی رو می‌کوبی که متقابلا باهات نمی‌جنگه.

دعوا توی فروشگاه. دعوا توی فروشگاه. دعوا توی فروشگاه.

بذار ببینم می‌تونم نتایج رو کپی کنم. بذار ببینم می‌تونم نتایج رو کپی کنم. بذار ببینم می‌تونم نتایج رو کپی کنم.

عشق یه انگیزه‌دهنده‌ی خیلی بدخیم‌تریه. عشق یه انگیزه‌دهنده‌ی خیلی بدخیم‌تریه. عشق یه انگیزه‌دهنده‌ی خیلی بدخیم‌تریه.

مولکول‌ها در حال چرخ زدنن. مولکول‌ها در حال چرخ زدنن. مولکول‌ها در حال چرخ زدنن.

اونطوری من شانس اول باختن به نظر می‌آم. اونطوری من شانس اول باختن به نظر می‌آم. اونطوری من شانس اول باختن به نظر می‌آم.

از دست رفتن نیروی پرتاب در هر دو موتور. از دست رفتن نیروی پرتاب در هر دو موتور. از دست رفتن نیروی پرتاب در هر دو موتور.

اما کارهای اخیرش من رو مبهوت باقی گذاشته. اما کارهای اخیرش من رو مبهوت باقی گذاشته. اما کارهای اخیرش من رو مبهوت باقی گذاشته.

متن انگلیسی درس

Well, that unruly passenger was me. Well, that unruly passenger was me. Well, that unruly passenger was me.

Your brother was not always my rival. Your brother was not always my rival. Your brother was not always my rival.

These are all violent offenders, right? These are all violent offenders, right? These are all violent offenders, right?

They were brutal, savage, unprincipled, uncivilized, treacherous. They were brutal, savage, unprincipled, uncivilized, treacherous. They were brutal, savage, unprincipled, uncivilized, treacherous.

You’re pummeling an opponent who isn’t fighting back. You’re pummeling an opponent who isn’t fighting back. You’re pummeling an opponent who isn’t fighting back.

Brawl at the mall. Brawl at the mall. Brawl at the mall.

Let me see if I can duplicate the result. Let me see if I can duplicate the result. Let me see if I can duplicate the result.

Love is a much more vicious motivator. Love is a much more vicious motivator. Love is a much more vicious motivator.

Molecules are whirling. Molecules are whirling. Molecules are whirling.

That way I’d look like the underdog. That way I’d look like the underdog. That way I’d look like the underdog.

Loss of thrust on both engines. Loss of thrust on both engines. Loss of thrust on both engines.

But his actions of late have left me completely bewildered. But his actions of late have left me completely bewildered. But his actions of late have left me completely bewildered.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.