بیست و یکم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۲۱ / درس 2

بیست و یکم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

درخواست من رو بشنو. درخواست من رو بشنو. درخواست من رو بشنو.

دو تا نوشیدنی واسه دو مسافر خسته. دو تا نوشیدنی واسه دو مسافر خسته. دو تا نوشیدنی واسه دو مسافر خسته.

وقتی روشنایی و تاریکی با یکدیگر در می‌آمیزند… وقتی روشنایی و تاریکی با یکدیگر در می‌آمیزند… وقتی روشنایی و تاریکی با یکدیگر در می‌آمیزند…

احتمالا، ولی ما نمی‌تونیم بدون بافت‌برداری تاییدش کنیم. احتمالا، ولی ما نمی‌تونیم بدون بافت‌برداری تاییدش کنیم. احتمالا، ولی ما نمی‌تونیم بدون بافت‌برداری تاییدش کنیم.

برای تایید توالی تخریب شماره ۱ آماده شید. برای تایید توالی تخریب شماره ۱ آماده شید. برای تایید توالی تخریب شماره ۱ آماده شید.

من می‌تونم تو رو پیش‌بینی کنم. من می‌تونم تو رو پیش‌بینی کنم. من می‌تونم تو رو پیش‌بینی کنم.

معضل چیه؟ معضل چیه؟ معضل چیه؟

من از یه مسیر فرعی رفتم. من از یه مسیر فرعی رفتم. من از یه مسیر فرعی رفتم.

من کلی شایستگی دارم. من کلی شایستگی دارم. من کلی شایستگی دارم.

نه، اما مجبور می‌شم از مانیتور مرکزی انتقال بدم. نه، اما مجبور می‌شم از مانیتور مرکزی انتقال بدم. نه، اما مجبور می‌شم از مانیتور مرکزی انتقال بدم.

کاپیتان، من شما رو از فرماندهی کشتی برکنار می‌کنم. کاپیتان، من شما رو از فرماندهی کشتی برکنار می‌کنم. کاپیتان، من شما رو از فرماندهی کشتی برکنار می‌کنم.

اون متحیره، درست مثل من. اون متحیره، درست مثل من. اون متحیره، درست مثل من.

متن انگلیسی درس

Hear my plea.

Hear my plea.

Hear my plea.

Two beers for two weary travelers.

Two beers for two weary travelers.

Two beers for two weary travelers.

When light and dark collide…

When light and dark collide…

When light and dark collide…

Probably, but we can’t confirm it without a biopsy.

Probably, but we can’t confirm it without a biopsy.

Probably, but we can’t confirm it without a biopsy.

Prepare to verify destruct sequence code one.

Prepare to verify destruct sequence code one.

Prepare to verify destruct sequence code one.

I can anticipate you.

I can anticipate you.

I can anticipate you.

What’s the dilemma?

What’s the dilemma?

What’s the dilemma?

I took a detour.

I took a detour.

I took a detour.

I have plenty of merit.

I have plenty of merit.

I have plenty of merit.

No, but I’d have to transmit from the central monitor.

No, but I’d have to transmit from the central monitor.

No, but I’d have to transmit from the central monitor.

Captain, I relieve you of your command of the ship.

Captain, I relieve you of your command of the ship.

Captain, I relieve you of your command of the ship.

He’s baffled, just like me.

He’s baffled, just like me.

He’s baffled, just like me.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.