بیست و ششم - استفاده از لغات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۲۶ / درس 2

بیست و ششم - استفاده از لغات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

آیا ممکنه؟ آیا ممکنه؟ آیا ممکنه؟

هیچ کس نمی‌تواند کس دیگری را مجبور به ازدواج کند. هیچ کس نمی‌تواند کس دیگری را مجبور به ازدواج کند.

شرایط معذب‌کننده. شرایط معذب‌کننده. شرایط معذب‌کننده.

من در آنجا مبادرت نخواهم کرد. من در آنجا مبادرت نخواهم کرد. من در آنجا مبادرت نخواهم کرد.

واو، خفن به نظر می‌رسه! واو، خفن به نظر می‌رسه! واو، خفن به نظر می‌رسه!

تو تیم خودت رو راهنمایی کن، من [تیم] خودم. تو تیم خودت رو راهنمایی کن، من [تیم] خودم.

آن عطش برای انتقام را خاموش کنی؟ آن عطش برای انتقام را خاموش کنی؟ آن عطش برای انتقام را خاموش کنی؟

تو به مردی که به تو خدمت می‌کند خیانت خواهی کرد. تو به مردی که به تو خدمت می‌کند خیانت خواهی کرد. تو به مردی که به تو خدمت می‌کند خیانت خواهی کرد.

چیزی که برای بیان کردن زیاد از حد وحشتناکه. چیزی که برای بیان کردن زیاد از حد وحشتناکه. چیزی که برای بیان کردن زیاد از حد وحشتناکه.

به من آرامش و طراوت دوباره ببخش. به من آرامش و طراوت دوباره ببخش.

پاسخ نده. پاسخ نده. پاسخ نده.

ستارگان اشاره می‌کنند. ستارگان اشاره می‌کنند. ستارگان اشاره می‌کنند.

متن انگلیسی درس

Is it possible?

Is it possible?

Is it possible?

No man could compel another man to marry.

No man could compel another man to marry.

Awkward situation.

Awkward situation.

Awkward situation.

I would not venture there.

I would not venture there.

I would not venture there.

Wow, that looks awesome!

Wow, that looks awesome!

Wow, that looks awesome!

You guide your team, I guide mine.

You guide your team, I guide mine.

Quench that thirst for revenge?

Quench that thirst for revenge?

Quench that thirst for revenge?

You will betray the man serving you.

You will betray the man serving you.

You will betray the man serving you.

Something too frightful to utter.

Something too frightful to utter.

Something too frightful to utter.

Pacify and rejuvenate me.

Pacify and rejuvenate me.

Don’t respond.

Don’t respond.

Don’t respond.

The stars beckon.

The stars beckon.

The stars beckon.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.