درس ۲۸

دوره ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری ، فصل 29 : درس ۲۸

درباره‌ی این فصل:

هفته‌ی ۲۸، دوره‌ی «۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری»

این شامل 4 زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.