بیست و دوم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۲۲ / درس 2

بیست و دوم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

It pissed the warden off something awful.

It pissed the warden off something awful.

It pissed the warden off something awful.

Today, we acknowledge.

Today, we acknowledge.

Today, we acknowledge.

Liberty, rights, justice.

Liberty, rights, justice.

Liberty, rights, justice.

Some kind of a boot camp for juvenile delinquents.

Some kind of a boot camp for juvenile delinquents.

I reject them all.

I reject them all.

I reject them all.

I hate to deprive you of my presence.

I hate to deprive you of my presence.

Talk to your spouse.

Talk to your spouse.

Talk to your spouse.

I found my vocation.

I found my vocation.

I found my vocation.

She’s obviously unstable.

She’s obviously unstable.

She’s obviously unstable.

Bloody homicide photos.

Bloody homicide photos.

Bloody homicide photos.

The reason I’m penalizing you is time management.

The reason I’m penalizing you is time management.

And you don’t look like a victim, you look more like a beneficiary.

And you don’t look like a victim, you look more like a beneficiary.

And you don’t look like a victim, you look more like a beneficiary. .

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.