بیست و نهم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۲۹ / درس 2

بیست و نهم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

ما زمین شخم نمی‌زنیم و در معادن زحمت نمی‌کشیم.

ما زمین شخم نمی‌زنیم و در معادن زحمت نمی‌کشیم.

ما زمین شخم نمی‌زنیم و در معادن زحمت نمی‌کشیم.

بزرگ‌ترین دستاورد علمی زندگی من بر مبنای یه سوتیه.

بزرگ‌ترین دستاورد علمی زندگی من بر مبنای یه سوتیه.

بزرگ‌ترین دستاورد علمی زندگی من بر مبنای یه سوتیه.

من مبهوت و متحیرم.

من مبهوت و متحیرم.

من نیاز به سوگواری دارم.

من نیاز به سوگواری دارم.

من نیاز به سوگواری دارم.

پس علائم (بیماری) باید فروکش کنن.

پس علائم (بیماری) باید فروکش کنن.

پس علائم (بیماری) باید فروکش کنن.

متاسفم اگه تو قصدت واسه معلول کردن من مداخله کردم!

متاسفم اگه تو قصدت واسه معلول کردن من مداخله کردم!

متاسفم اگه تو قصدت واسه معلول کردن من مداخله کردم!

می‌تونی درکش کنی؟

نه، نمی‌تونم درکش کنم.

می‌تونی درکش کنی؟

نه، نمی‌تونم درکش کنم.

من وفاداریتون رو ستایش می‌کنم.

من وفاداریتون رو ستایش می‌کنم.

من وفاداریتون رو ستایش می‌کنم.

بعد از نمایش پایانی.

بعد از نمایش پایانی.

بعد از نمایش پایانی.

از هر دردی رها ساز.

از هر دردی رها ساز.

از هر دردی رها ساز.

مغرور بودم که فکر می‌کردم می‌تونم استثنا باشم.

مغرور بودم که فکر می‌کردم می‌تونم استثنا باشم.

مغرور بودم که فکر می‌کردم می‌تونم استثنا باشم.

دوباره، دوباره، من عاشق تکرارم.

دوباره، دوباره، من عاشق تکرارم.

دوباره، دوباره، من عاشق تکرارم.

متن انگلیسی درس

We do not plow the fields or toil in the mines.

We do not plow the fields or toil in the mines.

We do not plow the fields or toil in the mines.

The greatest scientific achievement of my life is based on a blunder.

The greatest scientific achievement of my life is based on a blunder.

I’m dazed and confused.

I’m dazed and confused.

I’m dazed and confused

I need to mourn.

I need to mourn.

I need to mourn.

Then the symptoms should subside.

Then the symptoms should subside.

Then the symptoms should subside.

Sorry if it interfered with your plan to maim me!

Sorry if it interfered with your plan to maim me!

Sorry if it interfered with your plan to maim me!

Can you comprehend it?

No, I can’t comprehend it.

Can you comprehend it?

No, I can’t comprehend it.

I commend your loyalty.

I commend your loyalty.

I commend your loyalty.

After the final show.

After the final show.

After the final show.

Exempt from any pain.

Exempt from any pain.

Exempt from any pain.

I was vain to think I could be the exception.

I was vain to think I could be the exception.

I was vain to think I could be the exception.

Again, again, I love repetition.

Again, again, I love repetition.

Again, again, I love repetition.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.