شانزدهم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۱۶ / درس 2

شانزدهم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

لاغر موندی، می‌تونی مستقیما از تن مانکن بخریش. لاغر موندی، می‌تونی مستقیما از تن مانکن بخریش. لاغر موندی، می‌تونی مستقیما از تن مانکن بخریش.

می‌دونی چرا این همبرگر نسبت به همبرگر «بیگ بوی» برتری پیدا می‌کنه؟ می‌دونی چرا این همبرگر نسبت به همبرگر «بیگ بوی» برتری پیدا می‌کنه؟ می‌دونی چرا این همبرگر نسبت به همبرگر «بیگ بوی» برتری پیدا می‌کنه؟

تو نسبت به چند تا آدم قبلی یه پیشرفت عظیم حساب می‌شی. تو نسبت به چند تا آدم قبلی یه پیشرفت عظیم حساب می‌شی.

من شک دارم که هیچ شایعه‌ای سر هم کنن. من شک دارم که هیچ شایعه‌ای سر هم کنن. من شک دارم که هیچ شایعه‌ای سر هم کنن.

ظرفیت کامل پیام قطع شد. ظرفیت کامل پیام قطع شد. ظرفیت کامل پیام قطع شد.

سعی کن به معمایی که من باشم، نفوذ کنی. سعی کن به معمایی که من باشم، نفوذ کنی. سعی کن به معمایی که من باشم، نفوذ کنی.

تو نمی‌دونی که واقعا نمی‌تونی با خیره شدن‌هات به من نفوذ کنی. تو نمی‌دونی که واقعا نمی‌تونی با خیره شدن‌هات به من نفوذ کنی. تو نمی‌دونی که واقعا نمی‌تونی با خیره شدن‌هات به من نفوذ کنی.

من همیشه نسبت به سنم دقیقم. من همیشه نسبت به سنم دقیقم. من همیشه نسبت به سنم دقیقم.

آلبرت، میکروسکوپت رو بردار. آلبرت، میکروسکوپت رو بردار. آلبرت، میکروسکوپت رو بردار.

من همیشه بابت این سپاسگزار خواهم بود. من همیشه بابت این سپاسگزار خواهم بود. من همیشه بابت این سپاسگزار خواهم بود.

تحسین‌برانگیزه، اما ما باید مراقب باشیم. تحسین‌برانگیزه، اما ما باید مراقب باشیم. تحسین‌برانگیزه، اما ما باید مراقب باشیم.

من به تو نگاه می‌کنم، و یک مرد باهوش خاطرجمع نمی‌بینم. من به تو نگاه می‌کنم، و یک مرد باهوش خاطرجمع نمی‌بینم. من به تو نگاه می‌کنم، و یک مرد باهوش خاطرجمع نمی‌بینم.

متن انگلیسی درس

You stayed slender, you could buy it right off the rack. You stayed slender, you could buy it right off the rack. You stayed slender, you could buy it right off the rack.

You know why this hamburger surpasses The Big Boy? You know why this hamburger surpasses The Big Boy? You know why this hamburger surpasses The Big Boy?

You’re a vast improvement over the last few guys. You’re a vast improvement over the last few guys.

I doubt they’ll kick up any fuss. I doubt they’ll kick up any fuss. I doubt they’ll kick up any fuss.

Full message capacities cut off. Full message capacities cut off. Full message capacities cut off.

Try to penetrate the enigma that is me. Try to penetrate the enigma that is me. Try to penetrate the enigma that is me.

You do know that you can’t really pierce me with your stares. You do know that you can’t really pierce me with your stares. You do know that you can’t really pierce me with your stares.

I’m always accurate about my age. I’m always accurate about my age. I’m always accurate about my age.

Albert, get your microscope. Albert, get your microscope. Albert, get your microscope.

I’ll be forever grateful for this. I’ll be forever grateful for this. I’ll be forever grateful for this.

Impressive, but we must be cautious. Impressive, but we must be cautious. Impressive, but we must be cautious.

I look at you, I don’t see an intelligent confident man. I look at you, I don’t see an intelligent confident man. I look at you, I don’t see an intelligent confident man.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.