سیزدهم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۱۳ / درس 2

سیزدهم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

تو یه ژورنالیستی؟ تو یه ژورنالیستی؟

و بعد قحطی خواهد آمد. و بعد قحطی خواهد آمد.

ما این کشور را احیا خواهیم کرد. ما این کشور را احیا خواهیم کرد.

بذار دم کردن شروع بشه. بذار دم کردن شروع بشه. بذار دم کردن شروع بشه.

خیلی تیزبینی به خرج دادی. خیلی تیزبینی به خرج دادی. خیلی تیزبینی به خرج دادی.

تو خودت رو شناسایی خواهی کرد. تو خودت رو شناسایی خواهی کرد. تو خودت رو شناسایی خواهی کرد.

من به پادشاهی مقدس مهاجرت خواهم کرد. من به پادشاهی مقدس مهاجرت خواهم کرد.

تو دیگه بیش از این مجرا نیستی، دین. تو دیگه بیش از این مجرا نیستی، دین. تو دیگه بیش از این مجرا نیستی، دین.

پس، چرا پافشاری می‌کنی؟ پس، چرا پافشاری می‌کنی؟

خب، پاسخ مبهمه. خب، پاسخ مبهمه. خب، پاسخ مبهمه.

برق توی نگاهت. برق توی نگاهت. برق توی نگاهت.

تو چطور ویراستاری هستی؟ تو چطور ویراستاری هستی؟ تو چطور ویراستاری هستی؟

متن انگلیسی درس

You’re a journalist?

You’re a journalist?

And then will come famine.

And then will come famine.

We will revive this country.

We will revive this country.

Let the brewing commence.

Let the brewing commence.

Let the brewing commence.

Very observant of you.

Very observant of you.

Very observant of you.

You will identify yourself.

You will identify yourself.

You will identify yourself.

I would migrate to the holy monarch.

I would migrate to the holy monarch.

You’re no longer the vessel, Dean.

You’re no longer the vessel, Dean.

You’re no longer the vessel, Dean.

Then, why do you persist?

Then, why do you persist?

Well, answer is hazy.

Well, answer is hazy.

Well, answer is hazy.

The gleam in your eyes.

The gleam in your eyes.

The gleam in your eyes.

What kind of an editor are you?

What kind of an editor are you?

What kind of an editor are you?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.