سی‌ام - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۳۰ / درس 2

سی‌ام - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

بخاطر شکلی که رسانه ما رو توصیف می‌کنه.

بخاطر شکلی که رسانه ما رو توصیف می‌کنه.

بخاطر شکلی که رسانه ما رو توصیف می‌کنه.

تو فانی هستی.

تو فانی هستی.

تو فانی هستی.

رمان رو خوندی؟

رمان رو خوندی؟

رمان رو خوندی؟

پیتر، اون نوشته «ساکن».

پیتر، اون نوشته «ساکن».

پیتر، اون نوشته «ساکن».

من قضات رو منصوب نمی‌کنم.

من قضات رو منصوب نمی‌کنم.

من قضات رو منصوب نمی‌کنم.

درآمد یک‌چهارم اول [سال]؟

درآمد یک‌چهارم اول [سال]؟

درآمد یک‌چهارم اول [سال]؟

ما رو به موقعیت تصادف ببر.

ما رو به موقعیت تصادف ببر.

به قول لنین.

به قول لنین.

به قول لنین.

همون ترانه، بند متفاوت.

همون ترانه، بند متفاوت.

همون ترانه، بند متفاوت.

منظورم ایده‌های احمقانه‌ت راجع به اخلاقیاته.

منظورم ایده‌های احمقانه‌ت راجع به اخلاقیاته.

منظورم ایده‌های احمقانه‌ت راجع به اخلاقیاته.

جانوران وحشی آزادانه گشت می‌زدند.

جانوران وحشی آزادانه گشت می‌زدند.

جانوران وحشی آزادانه گشت می‌زدند.

تو توجه رو به من جلب می‌کنی.

تو توجه رو به من جلب می‌کنی.

تو توجه رو به من جلب می‌کنی.

متن انگلیسی درس

Because of the way the media depict us.

Because of the way the media depict us.

Because of the way the media depict us.

You’re mortal.

You’re mortal.

You’re mortal.

You read the novel?

You read the novel?

You read the novel?

Peter, that says “occupant”.

Peter, that says “occupant”.

Peter, that says “occupant”.

I don’t appoint judges.

I don’t appoint judges.

I don’t appoint judges.

First quarter revenue?

First quarter revenue?

First quarter revenue?

Take us to the crash site.

Take us to the crash site.

To quote Lenin.

To quote Lenin.

To quote Lenin.

Same song, different verse.

Same song, different verse.

Same song, different verse.

I mean your stupid ideas about morality.

I mean your stupid ideas about morality.

I mean your stupid ideas about morality.

Fierce creatures roamed free.

Fierce creatures roamed free.

Fierce creatures roamed free.

You attract attention to me.

You attract attention to me.

You attract attention to me.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.