چهل و یکم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۴۱ / درس 2

چهل و یکم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

You would like us to stay silent and complacent, wouldn’t you? You would like us to stay silent and complacent, wouldn’t you? You would like us to stay silent and complacent, wouldn’t you?

Like the sting on a wasp. Like the sting on a wasp. Like the sting on a wasp.

We can rehabilitate her. We can rehabilitate her. We can rehabilitate her.

You have to go see your parole officer tomorrow. You have to go see your parole officer tomorrow. You have to go see your parole officer tomorrow.

Keep him vertical. Keep him vertical. Keep him vertical.

That helmet covers a multitude of sins. That helmet covers a multitude of sins. That helmet covers a multitude of sins.

I nominate, Amber. I nominate, Amber. I nominate, Amber.

Infinite potential. Infinite potential. Infinite potential.

We have a morgue. We have a morgue. We have a morgue.

I got a little preoccupied. I got a little preoccupied. I got a little preoccupied

The light’s bad to the upholstery. The light’s bad to the upholstery. The light’s bad to the upholstery.

It’s Indifference. It’s Indifference. It’s Indifference.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.