سی و دوم - استفاده از کلمات ۱

دوره: ۵۰۴ واژه‌ی کاملا ضروری / فصل: درس ۳۲ / درس 2

سی و دوم - استفاده از کلمات ۱

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

تو به پیش‌گویی اشاره می‌کنی… تو به پیش‌گویی اشاره می‌کنی… تو به پیش‌گویی اشاره می‌کنی…

برای اینکه من در پریشانی‌ام! برای اینکه من در پریشانی‌ام! برای اینکه من در پریشانی‌ام!

اختراع من رو خرد نکن. اختراع من رو خرد نکن. اختراع من رو خرد نکن.

حداکثر سرعت. حداکثر سرعت. حداکثر سرعت.

من از ایالت فرار نکردم. من از ایالت فرار نکردم. من از ایالت فرار نکردم.

من احساس آسیب‌پذیری می‌کردم. من احساس آسیب‌پذیری می‌کردم. من احساس آسیب‌پذیری می‌کردم.

چیزی که نشون‌دهنده باشه. چیزی که نشون‌دهنده باشه. چیزی که نشون‌دهنده باشه.

در اساطیر یونانی و رومی… در اساطیر یونانی و رومی… در اساطیر یونانی و رومی…

همکارم فوت کرد! همکارم فوت کرد! همکارم فوت کرد!

نکته‌ش همینه، هیچکس شکنجه‌ا‌ی شدیدتر از تو نخواهد دید. نکته‌ش همینه، هیچکس شکنجه‌ا‌ی شدیدتر از تو نخواهد دید. نکته‌ش همینه، هیچکس شکنجه‌ا‌ی شدیدتر از تو نخواهد دید.

تو غذا رو فراهم می‌کنی، من نقطه نظر رو فراهم خواهم کرد. تو غذا رو فراهم می‌کنی، من نقطه نظر رو فراهم خواهم کرد. تو غذا رو فراهم می‌کنی، من نقطه نظر رو فراهم خواهم کرد.

وفاداری حقیقی اون به کجاست؟ وفاداری حقیقی اون به کجاست؟ وفاداری حقیقی اون به کجاست؟

متن انگلیسی درس

You refer to the prophecy… You refer to the prophecy… You refer to the prophecy…

Because I’m in distress! Because I’m in distress! Because I’m in distress!

Don’t diminish my invention. Don’t diminish my invention. Don’t diminish my invention.

Maximum speed. Maximum speed. Maximum speed.

I didn’t flee the state. I didn’t flee the state. I didn’t flee the state.

I was feeling vulnerable. I was feeling vulnerable. I was feeling vulnerable.

Something to signify. Something to signify. Something to signify.

In Greek and Roman mythology… In Greek and Roman mythology… In Greek and Roman mythology…

My colleague died! My colleague died! My colleague died!

That’s the point, no one will know greater torment than you. That’s the point, no one will know greater torment than you. That’s the point, no one will know greater torment than you.

You provide the food, I’ll provide the perspective. You provide the food, I’ll provide the perspective. You provide the food, I’ll provide the perspective.

Where does its true loyalty lie? Where does its true loyalty lie? Where does its true loyalty lie?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.