کتاب سوم

دوره ۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری ، فصل 3 : کتاب سوم

درباره‌ی این فصل:

چهارهزار کلمه‌ی ضروری - کتاب سوم

این شامل 30 زیر است:

این درس اطلاعات بیشتری درباره‌ی اهرام ثلاثه‌ی مصر به شما خواهد آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.