کتاب سوم

دوره ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری ، درس 3 : کتاب سوم

درباره‌ی این درس:

چهار هزار کلمه ی ضروری - کتاب سوم

این شامل 30 زیر است:

این درس اطلاعات بیشتری در مورد اهرام ثلاثه ی مصر به شما خواهد آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.