۴۰۰۰ کلمه ی ضروری

دوره ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری

در رابطه با این دوره:

۴۰۰۰ کلمه ی ضروری کتابی ۶ جلدی برای ساخت واژگان مورد نیاز برای سطوح مبتدی تا پیشرفته ی زبان انگلیسی می باشد.

این دوره شامل 6 فصل زیر است:

چهار هزار کلمه ی ضروری - کتاب اول

چهار هزار کلمه ی ضروری - کتاب دوم

چهار هزار کلمه ی ضروری - کتاب سوم

چهار هزار کلمه ی ضروری - کتاب چهارم

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.