۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری

دوره ۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری

در رابطه با این دوره:

لهجه: امریکن مناسب برای: واژگان نام انگلیسی این کتاب 4000Essential English Words و نویسنده‌ی آن Paul Nation هست. این کتاب‌ها که در شش سری تهیه شده‌اند که شامل ۴۰۰۰ لغت ضروری انگلیسی هستند که هر زبان‌آموزی باید آن‌ها را یاد بگیرد. هر کتاب بیش از ۶۰۰ واژه دارد. واژگانی که در این کتاب‌ها آمده‌اند جزو پرکاربردترین کلمات انگلیسی هستند. این کلمات از طریق آنالیز کتاب‌های درسی مختلف انگلیسی در سطح‌های مختلف تهیه و جمع‌آوری شده‌اند.

این دوره شامل 6 فصل زیر است:

چهارهزار کلمه‌ی ضروری - کتاب اول

چهارهزار کلمه‌ی ضروری - کتاب دوم

چهارهزار کلمه‌ی ضروری - کتاب سوم

چهارهزار کلمه‌ی ضروری - کتاب چهارم

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.