واژگان

فصل: کتاب سوم / درس: ژن‌ها و سرطان / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۲۱

لیست کلمات

حمله کردن

فعل. حمله به چیزی یعنی آسیب زدن یا تخریب آن.

او مارمولک را دید که به طعمه‌اش حمله کرد.

پستان

اسم. پستان یکی از دو قسمت نرم روی سینه‌ی زن است.

او مبتلا به سرطان سینه شده بود.

سرطان

اسم. سرطان یک بیماری جدی است که باعث رشد غیرطبیعی سلول‌ها می‌شود.

او یک دانشمند پیشرو در یافتن درمان سرطان بود.

سرطانی

صفت. سلول‌های سرطانی نتیجه‌ی سرطان هستند.

این معاینه، سلول‌های سرطانی در خون بیمار یافت.

سلول

اسم. سلول کوچک‌ترین قسمت موجود زنده است که می‌تواند به تنهایی زندگی کند.

هر سلول قرمز خون حامل اکسیژن است.

سیگار

اسم. سیگار لوله‌ی نازک کاغذی پر از تنباکو است.

کشیدن سیگار برای سلامتی‌ات وحشتناک است.

کد

اسم. کد مجموعه‌ای از نمادها است که برای پنهان کردن یا خواندن یک پیغام استفاده می‌شود.

او از این کد برای حل معما استفاده کرد.

درمان

اسم. cure درمان پزشکی برای از بین بردن بیماری است.

دانشمندان هنوز در تلاشند تا درمانی برای دیابت پیدا کنند.

تخریب

اسم. تخریبِ چیزی یعنی باعث نابودی آن شدن.

آتش‌سوزی جنگل را در معرض تخریب قرار داد.

DNA

اسم. DNA فرم کوتاه اسید دئوکسی ریبونوکلئیک اسید است.

پلیس بعضاً برای حل جرم از DNA استفاده می‌کند.

گسترده

صفت. گسترده به‌معنای بزرگ به لحاظ اندازه یا مقدار است.

این بازی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

زن، مؤنث

صفت. females اشاره به زنان یا دختران دارد.

او تنها دختر دانش‌آموز در کلاسش با موهای کوتاه است.

به‌علاوه

صفت. furthermore به این معنی است که اطلاعات بیشتری نیز اضافه خواهد شد.

او باهوش است و به‌علاوه از کار نمی‌ترسد.

ژن

اسم. ژن شکل ظاهری، نحوه‌ی رشد ارگانیسم و رشد را کنترل می‌کند.

از ژن‌درمانی گاهی برای درمان بیماری استفاده می‌شود.

به ارث بردن

فعل. to inherit یعنی دریافت چیزی که از خویشاوندی به ارث می‌رسد.

تمام دختران خانواده‌ام موهای قرمز را از مادر مادربزرگم به ارث می‌برند.

پیوند

اسم. پیوند یعنی اتصال به چیز دیگری.

دو خط در این شعر پیوند مشترک دارند.

مرد، مذکر

صفت. male به مردان یا پسران اطلاق می‌شود.

او تنها مرد در فروشگاه بود.

جمعیت

اسم. جمعیت کلیه‌ی افرادی است که در یک منطقه زندگی می‌کنند.

جمعیت شهر ما به‌طور مداوم در حال افزایش است.

نتیجه

اسم. نتیجه به‌دلیل چیز دیگری اتفاق می‌افتد.

نتیجه‌ی آزمایش او تعجب‌آور بود.

شِکر

اسم. شکر از گیاهان می‌آید و برای شیرین شدن طعم غذا از آن استفاده می‌شود.

او شکر اضافی به چایش اضافه کرد.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 21

Word list

attack

v. To attack something is to hurt or damage it.

She watched the lizard attack its prey.

breast

n. A breast is one of the two soft parts on a woman’s chest.

She was diagnosed with breast cancer.

cancer

n. Cancer is a serious disease that causes cells to grow abnormally.

He was a leading scientist in finding a cure for cancer.

cancerous

adj. Cancerous cells are the result of cancer.

The exam found cancerous cells in the patient’s blood.

cell

n. A cell is the smallest part of a living thing that can live by itself.

A red blood cell carries oxygen.

cigarette

n. A cigarette is a thinly wrapped paper tube filled with tobacco that is smoked.

Cigarette smoking is terrible for your health.

code

n. A code is a set of symbols used to hide or read a message.

She used the code to solve the puzzle.

cure

n. A cure is a medical treatment to make a sickness go away.

Scientists are still working on finding a cure for diabetes.

destruction

n. To damage something is to cause its destruction.

The wildfires left the forest in a state of destruction.

DNA

n. DNA is the short form of deoxyribonucleic acid.

The police sometimes use DNA to solve crime.

extensive

adj. Extensive means large in size or amount.

The game drew extensive media coverage.

female

adj. Female refers to women or girls.

She is the only female student in her class with short hair.

furthermore

adj. Furthermore means more information will be added.

She’s clever, and furthermore, she is not afraid of work.

gene

n. A gene controls what it looks like, how an organism grows, and how it develops.

Gene therapy is sometimes used to treat an illness.

inherit

v. To inherit is to receive something that is passed down from a relative.

All the girls in my family inherit red hair from my great-grandmother.

link

n. A link is a connection to something else.

The two lines in the poem share a common link.

male

adj. Male refers to men or boys.

He was the only male in the store.

population

n. A population is all the people living in an area.

The population of our city is steadily growing.

result

n. A result happens because of something else.

The result of her experiment was surprising.

sugar

n. Sugar comes from plants and is used to make food taste sweet.

She added extra sugar to her tea.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.