بچه گرگ و مادرش

دوره: کتاب سوم / : بچه گرگ و مادرش / درس 1

بچه گرگ و مادرش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

ترجمه‌ی درس

بچه گرگ و مادرش

گرگ مادر جانور زیبا و باشکوهی بود. او تمام ویژگی های یک شکارچی فوق العاده را داشت. او خیلی نیرومند و سریع بود. او می دانست چطور پنهان شود و چطور شکار را بقاپد. گرگ مادر جانور برتر جنگل بود. مهارت های او برای تمام جانوران دیگر روشن بود.

گرگ مادر با توله اش، گرگ کوچک در لانه ای زیر درختی زندگی می کرد. هنگام طلوع گرگ کوچولو و گرگ مادر داشتند صبحانه می خوردند. گرگ کوچک غمگین به نظر می آمد. گرگ مادر گفت مشکلت چیست، توله ام؟

گرگ کوچولو گفت می خواهم مثل تو درشت باشم. تو می توانی بهتر از هر کسی بدوی و بپری.

تو می توانی خیلی بلند زوزه بکشی. درشت بودن یک ضرورت است و من خیلی کوچک هستم. گرگ مادر گفت از اندازه ات ناراضی نباش. گاهی کوچک بودن می تواند خیلی مفید باشد.

درست در آن موقع باران و تگرگ شروع به باریدن کرد. درخت مورد اصابت صاعقه قرار گرفت. درخت روی لانه گرگ ها افتاد. گرگ کوچولو ترسیده بود. گرگ ها می دانستند که گریز از آن لانه حیاتی است.

گرگ مادر گفت گرگ کوچولو من نمی توانم توده سنگین شاخه ها را تکان دهم. ولی تو می توانی به راحتی فرار کنی. تو می توانی بیرون بروی و کمک پیدا کنی!

گرگ کوچولو از لانه بیرون خزید و برای کمک تمام حیوانات بزرگ را صدا کرد. آنها به آن لانه رفتند و شاخه ها را کنار کشیدند. گرگ مادر بیرون آمد و گفت ممنون گرگ کوچولو! تو جان من را نجات دادی! او به آرامی گرگ کوچولو را به خود فشرد و او را بوسید.

گرگ کوچولو لبخند زد. او گفت مادر این پیامد درس عمیقی به من آموخت. با اینکه کوچک هستم با این حال مهم هستم.

متن انگلیسی درس

Little Wolf and Mother Wolf

Mother Wolf was a magnificent animal. She had all the traits of a terrific hunter. She was very strong and fast. She knew how to hide and how to seize animal. Mother Wolf was the forest’s supreme creature. Her skills were evident to all the other animals.

Mother Wolf lived in a den beneath a tree with her cub, Little Wolf. One morning at dawn, Little Wolf and Mother Wolf were eating breakfast. Little Wolf looked sad. Mother Wolf said, “ What is wrong, my cub?”

Little Wolf said, “ I want to be big like you. You can run and leap better than anyone.

You can howl so loudly. Being big is a necessity, and I am so small.” Mother Wolf said, “ Don’t be dissatisfied with your size. Being small can be very helpful sometimes.”

Just then, rain and hail began to fall. The tree was hit by lightning. It fell on the wolves’ den. Little Wolf was scared. The wolves knew that escaping the den was vital.

Mother Wolf said, “ Little Wolf, I cannot move the heavy pile of branches. But you can escape with ease. You can get out and find help!”

Little Wolf crawled out of the den and called all the large animals for help. They went to the den and pulled away the branches. Mother Wolf came out and said, “ Thank you Little Wolf! You saved my life!” She softly squeezed Little Wolf and kissed her.

Little Wolf smiled. She said, “ Mother, this outcome has taught me a profound lesson. Even though I’m small, I’m still important.”

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.