Learn English with Papa teach me

پکیج Learn English with Papa teach me

در رابطه با این پکیج:

بیشتر صحبت کنید. بهتر ارتباط برقرار کنید. انگلیسی را با روشی جالب بیاموزید

این پکیج شامل 1 سرفصل زیر است:

به جای استفاده از این کلمات، چیزهایی که به شما می آموزم را استفاده کنید.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.