Learn English with Papa teach me

پکیج Learn English with Papa teach me

در رابطه با این پکیج:

بیشتر صحبت کنید. بهتر ارتباط برقرار کنید. انگلیسی را با روشی جالب بیاموزید

این پکیج شامل 10 سرفصل زیر است:

به جای استفاده از این کلمات، چیزهایی که به شما می آموزم را استفاده کنید.

گرامر انگلیسی را با پاپا بیاموزید

واژگان انگلیسی را با پاپا بیاموزید

بهترین ویدیوها در مورد حروف اضافه

انگلیسی را با پاپا بیاموزید

گرامر انگلیسی را با پاپا بیاموزید

اگر میخواهید مانند بومی ها انگلیسی صحبت کنید. پیشنهاد ما استفاده از این دوره است.

در این ویدیو ها پاپا تمام چیزهایی را که نیاز دارید درباره ی شرطی ها بدانید به شما می گوید.

تمام چیزهایی که در مورد لهجه ی بریتیش باید بدانید

در این دوره تلفظ بریتیش را بر اساس فونتیک ها خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.