آموزش انگلیسی VOA

دوره آموزش انگلیسی VOA

در رابطه با این دوره:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این دوره شامل 3 درس زیر است:

در این دوره ی سطح ساده با اصول ساده ی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

در این دوره ی سطح نیمه متوسط با اصول ساده ی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

انگلیسی آمریکایی را در یک دقیقه با صدای آمریکا بیاموزید.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.