انگلیسی در یک دقیقه

دوره آموزش انگلیسی VOA ، درس 3 : انگلیسی در یک دقیقه

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را در یک دقیقه با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 14 زیر است:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.