انگلیسی در یک دقیقه

دوره آموزش انگلیسی VOA ، درس 3 : انگلیسی در یک دقیقه

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را در یک دقیقه با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 1 زیر است:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.