مجموعه ی اول

درس واژگان اخبار ، درس 1 : مجموعه ی اول

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس کلمه ی Blob را خواهیم آموخت.

در این درس به شما کلمه ی Contraband را خواهیم آموخت.

ویروسی کوچک و خطرناک به عنوان کرونا ویروس

در این درس کلمه ی Coup را یاد خواهیم گرفت.

در این درس صفت Disappointed را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Endangered را خواهید آموخت.

در این درس کلمه ی Fugitive را خواهیم آموخت.

در این درس اسم Incrusion را خواهیم آموخت.

مردم سوریه به دنبال پایان جنگ و خرابی و همینطور بی عدالتی در کشورشان هستند

همه گیری با خصوصیاتش شناخته شده است، مانند بیماری های هوابرد و مالاریا

در این درس به شما کلمه ی Paternity را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Persecution را خواهیم آموخت.

در این درس فعل Poaching را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Principle را خواهیم آموخت.

در این درس فعل Rebuke را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Scuffle را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Transparent را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Unmitigated را خواهیم آموخت.

در این درس کلمه ی Vaping را خواهیم آموخت.

این یک لغت آلمانی است که به آمریکا وارد شده است.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.