مجموعه ی دهم

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 10 : مجموعه ی دهم

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح A Bitter Pill to Swallow را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Clam Up را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Don't Count Your Chickens Before They Hatch را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Fifth Wheel را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Fishing for Compliments را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Jazz it Up را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Knock Your Socks Off را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Nail-biter را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح On Pins and Needles را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح On the Edge of Your Seat را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Out of the Blue را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Out of the Woods را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Over the Hill را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Pain in the Neck را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Ring a Bell را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Shoot the Breeze را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Skating on Thin Ice را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Sleep Like a Rock را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Straight from the Horse's Mouth را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Tip of the Iceberg را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.