مجموعه ی سیزده

درس انگلیسی در یک دقیقه ، درس 13 : مجموعه ی سیزده

درباره‌ی این درس:

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

این شامل 20 زیر است:

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح A Bad Taste in My Mouth را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Actions Speak Louder Than Words را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح A Day Late and a Dollar Short را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Burn The Midnight Oil را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Call It A Day را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Cash Cow را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Cut to the Chase را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Draw a Blank را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Dressed To Kill را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Game Plan را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Get Out Of Here را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Grab a Bite را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Heart of Gold را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح If The Shoe Fits را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح In Your Dreams را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Keep Your Chin Up را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح My Two Cents را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح No Pain, No Gain را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح Stay in Touch را خواهیم آموخت.

در این درس یک دقیقه ای اصطلاح What's Up? را خواهیم آموخت.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.