کتاب پنجم

دوره ۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری ، درس 5 : کتاب پنجم

درباره‌ی این درس:

این شامل 30 زیر است:

درس ۱

درس ۲

درس ۳

درس ۴

درس ۵

درس ۶

درس ۷

درس ۸

درس ۹

درس ۱۰

درس ۱۱

درس ۱۲

درس ۱۳

درس ۱۴

درس ۱۵

درس ۱۶

درس ۱۷

درس ۱۸

درس ۱۹

درس ۲۰

درس ۲۱

درس ۲۲

درس ۲۳

درس ۲۴

درس ۲۵

درس ۲۶

درس ۲۷

درس ۲۸

درس ۲۹

درس ۳۰

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.