کشف بزرگ آنتون

فصل: کتاب پنجم / درس: کشف بزرگ آنتون / درس 1

کشف بزرگ آنتون

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

کشف بزرگ آنتون

آنتون ون لیوانوک تاجر پارچه‌ی هلندی بود. زندگی او پس از گرفتن اولین میکروسکوپ در سال ۱۶۵۳ شروع به تغییر کرد. میکروسکوپ بسیار ساده‌ای بود. لنز آن به حالت قائم بود. می‌توانست چیزهای کوچک را بزرگ جلوه دهد. برای دیدن دقیق پارچه بسیار مفید بود.

طولی نکشید که آنتون آرزوی ساخت میکروسکوپ قدرتمندتری را احساس کرد. او آرزو داشت از آن برای یک کشف مهم علمی استفاده کند. می‌خواست مشهور شود. سه دهه بعد، این کار را کرد.

آنتون سال‌ها با میکروسکوپ و لنزها آزمایش کرد. سرانجام، میکروسکوپ بسیار قدرتمندی ساخت. اگر این اندیشه را به دیگران فروخته بود، بسیار ثروتمند می‌شد.

با این حال، آنتون از تسلیم راز خود به دیگران خودداری کرد. در عوض، می‌خواست از آن برای معروف شدن استفاده کند. بنابراین از میکروسکوپ مخفی‌اش برای مطالعه‌ی جهان طبیعی استفاده کرد.

یک روز، با میکروسکوپ به بزاق دهان خود نگاه می‌کرد. او در بزاق، ذرات بسیار زیادی را مشاهده کرد. بعضی از آن‌ها در حال حرکت بودند! او فکر کرد که این ذرات موجودات ریزی هستند.

بنابراین او آن‌ها را از یکدیگر جدا کرد و هر یک را با دقت مطالعه کرد. سپس آن‌ها را در دسته‌های مختلف طبقه‌بندی کرد. بعضی‌ها گرد بودند. بقیه بلند بودند و دم داشتند. همه زنده بودند.

آنتون خیلی هیجان‌زده شده بود. او می‌دانست که اکنون می‌تواند مشهور شود. او اولین شخصی بود که این موجودات ریز را مشاهده کرد. بنابراین نمودارهایی از موجودات زنده را رسم کرد و آن‌ها را برای گروهی از دانشمندان در لندن فرستاد.

دانشمندان مردان پیچیده‌ای بودند که باور نداشتند موجودات کوچک و زنده می‌توانند در دهان ما زندگی کنند. آنتون از آن‌ها خواست تا به هلند بیایند تا موجودات زنده را با چشم خود ببینند. این افراد با یک کشتی به هلند رفتند و با آنتون ملاقات کردند.

آن‌ها یک بررسی دقیق از کار او انجام دادند و قبول کردند که او کشف ارزشمندی کرده است. آنتون ون لیوان هوک باکتری را کشف کرده بود. پس از دهه‌ها تلاش، به شهرت رسیده بود.

متن انگلیسی درس

Anton’s Great Discovery

Anton Van Leeuwenhoek was a Dutch cloth merchant. His life began to change after he got his first microscope in 1653. It was a very simple microscope. It had a lens in an upright stand. It could make small things look large. It was handy for looking closely at cloth.

Soon, Anton felt a longing to build a more powerful microscope. He dreamed of using it to make an important scientific discovery. He wanted to become famous. Three decades later, he did.

For many years, Anton experimented with microscopes and lenses. Eventually, he constructed a very powerful microscope. If he had sold the concept to others, it would have made him very rich.

However, Anton refrained from surrendering his secret to anyone. Instead, he wanted to use it to become famous. So he used his secret microscope to study the natural world.

One day, he was looking at saliva from his mouth with the microscope. In the saliva, he saw numerous tiny particles. Some of them were moving! He thought that the particles were tiny organisms.

So he isolated them from each other and studied each one carefully. Then he classified them into different categories. Some were round. Others were long and had tails. All were alive.

Anton was so excited. He knew he could become famous now. He was the first person to see these tiny organisms.. So he drew diagrams of the organisms and sent them to a group of scientists in London.

The scientists were sophisticated men who did not believe tiny, animate organisms could live in our mouths. Anton made a plea for them to come to Holland to see the organisms with their own eyes. The men took a ferry to Holland and met Anton.

They performed a careful review of his work, and they conceded that he had made a worthwhile discovery. Anton Van Leeuwenhoek had discovered bacteria. After decades of hard work, he had become famous.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.