واژگان

فصل: کتاب پنجم / درس: کامپیوتر جادویی / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۵

لیست کلمات

مدتی

قید. awhile یعنی به‌مدت کوتاه.

همین جا کمی صبر کنید، تا من مقداری چای بیاورم.

فضای مجازی

اسم. فضای سایبری مکانی خیالی در اینترنت است که فعالیت‌ها در آن رخ می‌دهد.

من ایمیل شما را دریافت نکردم. احتمالاً در فضای مجازی گم شده‌است.

ویرایش کردن

فعل. to edit به‌معنای تصحیح نوشتاری است که برای چاپ مناسب باشد.

او از برادرش خواست که مقاله‌اش را پیش از ارسال به معلمش ویرایش کند.

انشا

اسم. انشا نوشته‌ای کوتاه درباره‌ی یک موضوع خاص است.

او مجبور شد برای کلاس انگلیسی‌اش مقاله‌ای دوصفحه‌ای بنویسد.

ارزیابی کردن

فعل. ارزیابی چیزی به‌معنای مطالعه‌ی آن است، تا تصمیمی گرفته شود.

جو و کن این طرح را ارزیابی کردند و توافق کردند که این برنامه به نتیجه برسد.

غش کردن

فعل. غش کردن یعنی بیهوش شدن و زمین افتادن.

کارول غش کرد، چون بیش از یک روز غذا نخورده بود.

جهانی

صفت. اگر چیزی جهانی باشد، در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد.

آلودگی یک مشکل جهانی است.

سالن ورزشی

اسم. سالن ورزشی ساختمانی است با وسایلی که می‌توانید برای ورزش از آن‌ها استفاده کنید.

وقتی به سالن ورزشی می‌روم، بیست دقیقه از تردمیل استفاده می‌کنم.

هایلایت کردن

فعل. هایلایت کردن چیزی به‌معنای علامت زدن آن با رنگ است به‌طوری که دیدن آن آسان باشد.

من لیست واژگانم را خواندم و سخت‌ترین کلمات را هایلایت کردم.

نادان

صفت. اگر کسی نسبت به چیزی نادان باشد، درباره‌ی آن هیچ اطلاعی ندارد.

من نسبت به نظریه‌های او کمی نادان هستم. می‌توانید آن‌ها را برای من توضیح دهید؟

فهرست مطالب

اسم. فهرست لیست کلمات انتهای کتاب است که اطلاعات را در بر دارد.

اگر به فهرست بروید، شماره‌ی صفحه‌ی مناسب را پیدا خواهید کرد.

ارائه / سخنرانی

اسم. lecture یک سخنرانی طولانی و آموزشی است.

ارائه‌ی او درباره‌ی گرسنگی جهانی بسیار آموزنده بود.

پند

اسم. moral پیامی در انتهای داستان است که چیزی را به شما می‌آموزد.

در پایان، مادر پند داستان را برای فرزندانش توضیح داد.

کار کردن

فعل. to operate یعنی کار کردن یا عمل کردن.

متأسفم، اما قطارها امروز کار نمی‌کنند.

خصوصی

صفت. اگر چیزی خصوصی باشد، فقط یک شخص یا گروه از آن استفاده می‌کند.

به دفتر خاطرات من نگاه نکن! خصوصیه!

اخیر

صفت. وقتی چیزی recent باشد، کمی پیش اتفاق افتاده‌است.

من نمی‌دانستم چه چیزی باعث رفتار اخیر او شده بود.

هدف

اسم. resolution یک تصمیم شخصی است.

در سال جدید لیستی از هدف‌ها تهیه کردم تا به من کمک کند سال بهتری داشته باشم.

ترم

اسم. ترم بخشی از یک سال تحصیلی است.

جک ترم دوم دانشگاه است.

تایپ‌شده

صفت. اگر چیزی تایپ‌شده باشد، روی رایانه یا ماشین تحریر نوشته می‌شود.

این پروژه‌ای مهم و رسمی است و باید تایپ شود.

عجیب

صفت. وقتی چیزی weird باشد، بسیار عجیب است.

پدر دوست صمیمی من کمی عجیب است.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 5

Word list

awhile

adv. If you do something awhile, you do it for a short time.

Wait here awhile, and I’ll bring some tea.

cyberspace

n. Cyberspace is the imaginary place on the Internet where activities occur.

I didn’t receive your email. It probably got lost in cyberspace.

edit

v. To edit means to correct a piece of writing so that it is suitable to be published.

She asked her brother to edit her paper before she submitted it to her teacher.

essay

n. An essay is a short piece of writing on a certain subject.

She had to write a two-page essay for her English class.

evaluate

v. To evaluate something means to study it, so a decision can be made.

Jo and Ken evaluated the plan and agreed that it would work.

faint

v. To faint means to go unconscious and fall down.

Carol fainted because she hadn’t eaten in over a day.

global

adj. If something is global, it happens all around the world.

Pollution is a global problem.

gymnasium

n. A gymnasium is a building with equipment that you can use to get exercise.

When I go to the gymnasium, I use the treadmill for twenty minutes.

highlight

v. To highlight something means to mark it with a color so that it is easy to see.

I read my vocabulary list and highlighted the most difficult words.

ignorant

adj. If someone is ignorant about something, they have no knowledge about it.

I’m a bit ignorant about his theories. Can you explain them to me?

index

n. An index is a list of words at the end of a book that gives information.

If you look in the index, you’ll find the right page number.

lecture

n. A lecture is a long, educational speech.

His lecture on world hunger was very informative.

moral

n. A moral is a message at the end of a story that teaches you something.

At the end of the story, the mother explained the moral to her children.

operate

v. To operate means to work or function.

I’m sorry, but the trains are not operating today.

private

adj. If something is private, it is only used by one person or group.

Don’t look at my diary! It’s private!

recent

adj. When something is recent, it happened a short time ago.

I did not know what had caused his recent behavior.

resolution

n. A resolution is a personal decision.

At New Year, I made a list of resolutions to help me have a better year.

semester

n. A semester is a portion of a school year.

Jack is in his second semester of college.

typewritten

adj. If something is typewritten, it is written on a computer or typewriter.

This is an important, formal project and must be typewritten.

weird

adj. When something is weird, it is very strange.

My best friend’s dad is a bit weird.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.