واژگان

فصل: کتاب پنجم / درس: مسابقه‌ی بزرگ / درس 2

واژگان

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

واژگان

بخش ۱۳

لیست کلمات

تأثیر گذاشتن

فعل. تأثیرگذاری بر کسی یا چیزی به‌معنای داشتن تأثیر بر او است.

نگرش ضعیف دانش‌آموز بر سایر دانش‌آموزان کلاس تأثیر گذاشت.

امضا

اسم. امضا نام مکتوب یک شخص مشهور است.

همه امضای ستاره‌ی فیلم را می‌خواستند.

دانه / قطره

اسم. bead یک قطره از مایع است.

دانه‌های آب در قسمت خارجی لیوان جمع شده‌اند.

دم کردن

فعل. دم کردن قهوه یا چای به‌معنای ریختن آب داغ روی آن است.

لطفاً یک قوری قهوه‌ی تازه دم کنید.

مجذوب کردن

فعل. جذب کردن کسی به‌معنای خوش‌حال کردن او با شخصیتتان است.

گیل با داستان‌های طنزش همه را مجذوب خود کرد.

سرنوشت

اسم. سرنوشت تمام اتفاقاتی است که برای یک فرد در زندگی او اتفاق می‌افتد یا خواهد افتاد.

این سرنوشت او بود که به خواننده‌ی بزرگی تبدیل شود.

تجهیزات

اسم. تجهیزات متشکل از چیزهایی است که برای یک هدف خاص از آن‌ها استفاده می‌شود.

این کارخانه تجهیزاتی بسیار متنوع با تکنولوژی بالا را تولید می‌کند.

بوق

اسم. بوق وسیله‌ای است که صدای بلندی ایجاد می‌کند.

پسر هنگام عبور از خانه با دوچرخه بوق زد.

زودرنج / تندخو

صفت. وقتی کسی irritable باد، خیلی راحت اذیت و عصبانی می‌شود.

وقتی خواب کافی ندارد تندخو است.

عقب ماندن

فعل. to lag behind به این معنی است که به آرامی پشت سر سایر اشیاء متحرک حرکت کنید.

دختری که اسکیت داشت دارد از دختر کوچک روی دوچرخه عقب ماند.

کابوس

اسم. کابوس خواب بد یا ترسناک است.

دختر از خواب دوباره ترسیده بود چون کابوس دیده بود.

مغذی

صفت. وقتی چیزی مغذی باشد، به بدن کمک می‌کند سالم بماند.

انبه یکی از مغذی‌ترین میوه‌های دنیا است.

پروتئین

اسم. پروتئین ماده‌ای است که برای رشد و تقویت بدن لازم است.

ماهی و گوشت گاو منابع خوبی از پروتئین هستند.

امضا

اسم. امضا نام شماست، وقتی آن را به روش خود می‌نویسید.

امضای خود را در انتهای نامه قرار دادم.

چیز

اسم. stuff کلمه‌ای است که برای اشاره به چیزها استفاده می‌شود بدون اینکه اسم چیزها ذکر شود.

ما چیزهای زیادی به خیریه دادیم.

ناخودآگاه

صفت. وقتی چیزی ناخودآگاه باشد، بدون فکر کردن درباره‌اش انجام می‌شود.

نفس کشیدن یکی از کارهای ناخودآگاه است که بدن انجام می‌دهد.

ون

اسم. ون وسیله‌ی نقلیه‌ای است که برای حمل وسایل از آن استفاده می‌شود. کوچک‌تر از کامیون است.

شرکت توزیع از وانت‌های بزرگ برای تحویل بسته‌ها استفاده می‌کند.

هشدار دادن

فعل. هشدار دادن به شخصی یعنی آگاه کردن او از خطر احتمالی در آینده.

نجات‌غریق به مردم هشدار داد تا از اقیانوس مواج دور شوند.

تمرین / ورزش

اسم. workout تمرین ورزشی است که به بهبود سلامت کمک می‌کند.

او آخر هفته تمرینش را انجام نمی‌دهد.

با سرعت رفتن

فعل. to zoom یعنی سریع حرکت کردن.

ماشین‌ها در امتداد جاده با سرعت حرکت می‌کردند.

متن انگلیسی درس

Vocabulary

Unit 13

Word list

affect

v. To affect someone or something is to have an influence over them.

The student’s poor attitude affected the other students in the class.

autograph

n. An autograph is the written name of a famous person.

Everybody wanted the movie star’s autograph.

bead

n. A bead is a drop of liquid.

Beads of water collected on the outside of the glass.

brew

v. To brew coffee or tea means to pour hot water over it.

Please brew a fresh pot of coffee.

charm

v. To charm someone is to please them with your personality.

Gail charmed everyone with her humorous stories.

destiny

n. A destiny is all the things that happen or will happen to a person in their life.

It was his destiny to become a great singer.

equipment

n. Equipment consists of the things which are used for a specific purpose.

The factory produces a wide range of high-tech equipment

horn

n. A horn is a device that makes a loud noise.

The boy honked his horn as he rode his bicycle past the house.

irritable

adj. When someone is irritable, they become annoyed or angry very easily.

She is irritable when she doesn’t get enough sleep.

lag

v. To lag behind is to move slowly behind other moving objects.

The girl on rollerblades lagged behind the little girl on the bicycle.

nightmare

n. A nightmare is a bad or scary dream.

The girl was scared to go back to sleep because she had had a nightmare.

nutritious

adj. When something is nutritious, it helps the body stay healthy.

Mangoes are one of the most nutritious fruits in the world.

protein

n. Protein is a substance that is necessary for the body to grow and be strong.

Fish and beef are good sources of protein.

signature

n. A signature is your name, when you write it in your own way.

I put my signature at the end of the letter.

stuff

n. Stuff is a word used to refer to things without mentioning the things by name.

We gave a lot of stuff to the charity.

subconscious

adj. When something is subconscious, it is done without thinking about it.

Breathing is one of the subconscious things that the body does.

van

n. A van is a vehicle that is used for carrying things. It is smaller than a truck.

The delivery company uses large vans to deliver packages.

warn

v. To warn someone is to make them know of possible danger in the future.

The lifeguard warned people to stay away from the rough ocean.

workout

n. A workout is an exercise routine that helps improve health.

She doesn’t do her workout on the weekends.

zoom

v. To zoom is to move quickly.

The cars zoomed along the road.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.