جینی و پخش‌کننده‌ی موسیقی

فصل: کتاب پنجم / درس: جینی و پخش‌کننده‌ی موسیقی / درس 1

جینی و پخش‌کننده‌ی موسیقی

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

جینی و پخش‌کننده‌ی موسیقی

جینی دائماً به گرفتن یک پخش‌کننده‌ی موسیقی فکر می‌کرد. یک روز، او دیر به کلاس رفت. با سرعت به‌سمت پایین سالن رفت اما وقتی کوله‌پشتی‌ای را روی زمین دید، ایستاد.

او به داخل نگاه کرد و چیزی جز چند کتاب نیافت. دستش را به داخل کیف برد و یک چیز کوچک را پایین آن احساس کرد. یک پخش‌کننده‌ی موسیقی بود که در یک جعبه‌ی سیاه محصور شده بود! جینی تمایل به صداقت داشت و هیچ دلیل موجهی برای برداشتن دستگاه نداشت.

با این حال، تمایل او به این پخش‌کننده در تصمیم او تأثیرگذار بود. او با موذیانه دستگاه را داخل کوله‌پشتی خود گذاشت. وقتی به کلاس رسید، کیف را به معلمش داد. او گفت: «من این رو پیدا کردم.»

خانم جانسون پرسید: «این کوله‌پشتی مال کسی‌ئه؟» دختری به‌نام لیندا کیف را خواست. لیندا به داخلش نگاه کرد و فریاد زد: «پخش‌کننده‌ی موسیقی‌م گم شده! جینی اون رو برداشته!» جینی جواب داد: «من این کار رو نکردم.»

لیندا پاسخ داد: «تو تنها کسی بودی که به‌ش دسترسی داشتی! اگه نسخه‌ی تو از داستان درست باشه، به خانم جانسون اجازه می‌دی کیفت رو چک کنه.» جینی وقتی متوجه مشکل پیش رویش شد، شروع به عرق کردن کرد. کیفش را محکم گرفت.

خانم جانسون کیف را از جنی گرفت. داخل آن، پخش‌کننده را پیدا کرد. خانم گفت: «جینی، من هرگز انتظار چنین رفتاری رو ازت نداشتم. تو همیشه دانش‌آموز خوبی بودی!» خانم جانسون پخش‌کننده را به لیندا داد.

لیندا گفت: «خانم جانسون، نگاه کنید!» یک طرف آن ترک خورده بود. او آن را روی حالت «روشن» گذاشت، اما کار نمی‌کرد. حتماً وقتی جینی کیف را خیلی محکم نگه داشته بود، شکسته بود.

خانم جانسون به والدین جنی زنگ زد. آن‌ها بسیار ناراحت بودند. آن‌ها گفتند: «دزدیدن غیرقانونی‌ئه. تو هیچ احترامی برای قانون نداری. ما برای تو یه دستگاه پخش موسیقی خریدیم، اما اون رو به لیندا می‌دیم. این جایگزین دستگاهی می‌شه که خراب کردی.» در پایان، رفتار بد جینی باعث شد که او هیچ چیزی برای خود نداشته باشد.

متن انگلیسی درس

Janie and the Music Player

Janie had constant thoughts about getting a music player. One day, she was late to class. She hurried down the hall but halted when she saw a backpack on the floor.

She looked inside and found nothing but some books. She reached inside the bag and felt a small object at the bottom. It was a music player enclosed in a black case! Janie tended to be honest, and she had no valid reason to take the device.

However, her desire for the player influenced her decision. She slyly put the device into her own backpack. When she arrived at class, she gave her teacher the bag. ”I found this,” she said.

Ms. Johnson asked, “Does this backpack belong to anyone?” A girl named Linda claimed the bag. Linda looked inside and yelled, “My music player is missing! Janie took it!” Janie answered, “I did not.”

Linda responded, “You were the only one that had access to it! If your version of the story is true, you’ll let Ms. Johnson check your bag.“ Janie started to perspire as she realized the impending trouble she was in. She gripped her bag tightly.

Ms. Johnson took the bag from Janie. Inside, she found the player. “Janie, I never expected this kind of conduct from you,“ she said. “You’ve always been such a good student!” Ms. Johnson gave Linda the player.

Linda said, “Ms. Johnson, look!“ There was a crack along one side. She turned it to the ‘on’ mode, but it wouldn’t work. It must’ve snapped while Janie was holding onto the bag so tightly.

Ms. Johnson called Janie’s parents. They were very upset. “Stealing is illegal. You have no respect for the law whatsoever,” they said. “We bought you a music player, but we’re giving it to Linda. It will replace the one you broke.” In the end, Janie’s bad behavior left her with nothing at all.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.