دسته‌ی دوره های وبسایت های معتبر

دریافت جدیدترین مطالب سایت

به خبرنامه «زبانشناس» بپیوندید و از آخرین تخفیف ها، مقالات و آموزش های تخصصی با خبر شوید:

مجموعه ی دوازده

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: خیلی ساده مدت زمان: 20 دقیقه

مجموعه ی سیزده

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: خیلی ساده مدت زمان: 20 دقیقه

مجموعه ی چهارده

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده

مجموعه ی دوازده

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده

مجموعه ی سیزده

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده

مجموعه ی یازده

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده

مجموعه ی چهارم

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده

مجموعه ی دوم

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده

مجموعه ی دهم

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده

مجموعه ی ششم

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده