دسته‌ی دوره های وبسایت های معتبر

دریافت جدیدترین مطالب سایت

به خبرنامه «زبانشناس» بپیوندید و از آخرین تخفیف ها، مقالات و آموزش های تخصصی با خبر شوید:

مجموعه ی اول

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: خیلی ساده مدت زمان: 19 دقیقه

واژگان اخبار

واژگان اخبار را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: خیلی ساده مدت زمان: 39 دقیقه

مجموعه ی دوم

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: خیلی ساده مدت زمان: 19 دقیقه

مجموعه ی سیزده

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: خیلی ساده مدت زمان: 20 دقیقه

یادگیری انگلیسی با فیلم ها

اگر می خواهید انگلیسی را از طریق فیلم ها بیاموزید، این دوره برای شما ساخته شده است.

سطح: خیلی ساده مدت زمان: 473 دقیقه

مجموعه ی چهارده

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده مدت زمان: 17 دقیقه

مجموعه ی دوازده

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده مدت زمان: 20 دقیقه

انگلیسی در یک دقیقه

ویدئو های کوتاهی که در یک دقیقه مطالب انگلیسی مهمی به شما یاد می دهد.

سطح: ساده مدت زمان: 67 دقیقه

مجموعه ی یازده

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده مدت زمان: 19 دقیقه

مجموعه ی چهارم

انگلیسی آمریکایی را با صدای آمریکا بیاموزید.

سطح: ساده مدت زمان: 19 دقیقه