بهترین شاهزاده

فصل کتاب اول ، درس 7 : بهترین شاهزاده

درباره‌ی این درس:

این داستان در مورد پسران شاه و اینکه کدامیک از آنان شاه جدید می شود است.

این شامل 2 زیر است:

این داستان در مورد پسران شاه و اینکه کدامیک از آنان شاه جدید می شود است.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.