پرنده‌ی زیبا

فصل کتاب دوم ، درس 7 : پرنده‌ی زیبا

درباره‌ی این درس:

داستان یک پرنده‌ی سخنگو

این شامل 2 زیر است:

داستان یک پرنده‌ی سخنگو

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.