اولین طاووس

فصل کتاب اول ، درس 10 : اولین طاووس

درباره‌ی این درس:

این داستان در مورد طاووسی به نام آرگوس است.

این شامل 2 زیر است:

این داستان در مورد طاووسی به نام آرگوس است.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.