آزمایشگاه

فصل کتاب اول ، درس 2 : آزمایشگاه

درباره‌ی این درس:

این داستان درباره‌ی آزمایشگاه پدر میا است.

این شامل 2 زیر است:

این داستان درباره‌ی آزمایشگاه پدر میا است.

واژگان واحد ۲

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.