گوزن و عکس

فصل کتاب دوم ، درس 4 : گوزن و عکس

درباره‌ی این درس:

داستان گوزنی که قدر داشته هایش را نمی دانست.

این شامل 2 زیر است:

داستان گوزنی که قدر داشته هایش را نمی دانست.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.