شغل های عجیب و غیر معمول

فصل کتاب دوم ، درس 19 : شغل های عجیب و غیر معمول

درباره‌ی این درس:

این داستان چند شغل عجیب و غیر معمول را به ما معرفی می کند.

این شامل 2 زیر است:

این داستان چند شغل عجیب و غیر معمول را به ما معرفی می کند.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.