چاقوی شانس

فصل کتاب دوم ، درس 15 : چاقوی شانس

درباره‌ی این درس:

یک دختر و عمویش گنج پیدا می کنند.

این شامل 2 زیر است:

یک دختر و عمویش گنج پیدا می کنند.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.