پادکست All Ears English

دوره پادکست All Ears English

در رابطه با این دوره:

سری پادکست های All Ears English بیش از سیزده میلیون بار در iTunes دانلود شده است. این مجموعه به شما انگلیسی را به صورت متفاوتی آموزش می دهد. زبان انگلیسی که Native ها استفاده می کنند را در پادکست های All Ears English فرا بگیرید.

این دوره شامل 5 سرفصل زیر است:

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.